Contact us

Rongcheng Huiying Food Co., Ltd.

Add:No.3 Shidao Industrial Zone Rongcheng Shandong China
Tel:0086 631-7332666Fax:0086 631-7330966
Email: zhf@taixiang-china.com
Web: www.huiyingfood.com